Modena FC spilla sagomata

Spilla canarino sagomata e smaltata.